Chocoladeverkoop!

Een oude traditie is niet meer. Met toch wat pijn in het hart neemt het Waregems Harmonieorkest afscheid van de jaarlijkse pannenkoekenbak tijdens het krokusverlof. De laatste jaren daalde de verkoop zienderogen. Hierdoor hebben we besloten om deze activiteit stop te zetten. Maar geen nood, ter gelegenheid van Waregem Koerse blijft onze pannenkoekenbak bestaan!

We zijn op zoek gegaan naar een alternatief om de kas te spijzen, zowel om de werking van WHO te kunnen bestendigen, maar bovenal om de jeugdwerking te kunnen blijven verzekeren van het jaarlijkse kamp, de sleepovers, ….

Pasen en chocolade zijn onlos(s)makelijk verbonden met elkaar, en noem nu één Vlaming die geen chocolade lust! Daarom vervangen we dit jaar de jaarlijkse pannenkoekenbak en –verkoop door een chocoladeverkoop. Bij deze dus een warme oproep aan iedereen om onze vereniging te sponsoren door uw Pasen te vieren met onze pakketjes. Je kan deze lekker chocolade op volgende manieren bekomen:

 • op 11 maart op de wekelijkse markt te Waregem;
 • diezelfde dag organiseren we met onze leden van het jeugdorkest en klas samenspel een deur-aan-deur verkoop in Waregem;
 • bestelling plaatsen door een mailtje te sturen naar tickets@waregemsharmonieorkest.be voor 3 maart;
 • via één van onze leden.

17, 19, 24, 26 maart kan uw bestelling afgehaald worden in het lokaal tijdens of na de repetitie-uren (uren zie kalender).

Een pakketje kost 10€ – op onderstaande foto’s kunt u uw keuze bepalen.

Inschrijving repetitieweekend Mesen

Op 4 en 5 maart plannen we een repetitieweekend in Mesen! Het wordt een heuse familie- en vriendenuitstap, met enkele repetities voor de muzikanten, maar ook heel wat vrije tijd en activiteiten om met de hele groep te doen.

Voorlopig programma:

Zaterdag:

 • aankomst tegen 9u30
 • Repetitie 1: 10u – 11u30
 • Aperitief, lunch + activiteit
 • Repetitie 2: 16u – 18u
 • Diner + activiteit

Zondag:

 • ontbijt tot 9u
 • Repetitie 3: 9u30 – 11u30
 • Aperitief, lunch (tot 14u)
 • Activiteit

Indien voldoende interesse zouden we na de lunch op zondag opteren om deel te nemen aan het CWxRM project. Dit project stelt zich tot doel om tegen het voorjaar van 2018 600000 beeldjes te (laten) vormen in klei, evenveel beeldjes als gesneuvelde soldaten. Het atelier bevindt zich in Ieper, maar normaal gezien is er tegen 5 maart ook  de mogelijkheid tot deelname in het vredesdorp zelf. Indien het atelier in het vredesdorp niet tijdig klaar is, zou deze workshop doorgaan in de kazematten in Ieper.  Een kleine stop-over op weg naar huis. De prijs hiervoor is 5€ per persoon.  Inschrijven hiervoor ten laatste tegen 5 februari. Wie goesting heeft om deel te nemen, en nadien dus deel uit te maken van een uniek kunstwerk kan hierbij inschrijven.

Voor het hele weekend vol pension vragen we € 70 voor de 1e persoon (wellicht de muzikant), € 50 voor de 2e persoon die meegaat (partner wellicht) en € 40 voor elke volgende deelnemer (kinderen bv). (kinderen -3 jaar gratis)

(vol pension = overnachting, lakenpakket, lunch op zaterdag- en zondagmiddag, 3-gangerdiner op zaterdagavond, ontbijt op zondag; dranken zijn in de prijs nog niet inbegrepen)

De kas van WHO levert hiervoor een aanzienlijke bijdrage zodat een heel gezin kan deelnemen aan een schappelijke prijs.

Voor de overnachting beschikken we over 2 paviljoenen met kamers van 4 of 6 personen. Wil op het inschrijvingsformulier ook vermelden met wie u graag op de kamer slaapt. We vragen met aandrang om uw inschrijving aan Veerle te bezorgen, in elk geval voor 5 februari. (afprinten en blad afgeven op de repetitie mag ook)

Ook wie eerder al een voorlopige toezegging deed, moet nu nog definitief inschrijven!

Naam ………………………………………………………………………… schrijft in voor:

 0    het hele weekend met ………………………. personen (tof!)(gelieve het juiste bedrag over te schrijven op rek-nr BE34 8282 8650 1090 van WHO met vermelding van uw naam en het aantal personen). Deelt graag een kamer met: ………………………………

 0     het CWxRM project op zondag met ……………….. personen (€ 5/persoon ter plaatse te betalen). Ook kinderen kunnen deelnemen, voor kids onder de 12 jaar zijn er kleinere persen voorzien. Een workshop duurt gemiddeld 45 minuutjes.

       http://www.comingworldrememberme.be/

0   kan niet deelnemen aan het weekend (jammer!)

0   neemt deel maar met beperkt programma – graag vermelden wanneer u WEL aanwezig bent (repetitie 1/2/3) en aan welke maaltijden u deelneemt (ook tof!) 

Sint-Ceciliafeest 2016

Op zaterdag 26 november is er het jaarlijkse Sint-Ceciliafeest voor de muzikanten van Het Waregems Harmonieorkest.

Het programma ziet er als volgt uit:

17u00: Opluisteren misivering in de Dekenale Kerk. Muziek en teksten worden verzorgd door de harmonie. De muzikanten worden gevraagd aanwezig te zijn om 16u15 in uniform (voor de heren met de lime das).

18u00: Huldiging van onze jubilarissen in het stadhuis met aansluitend een kleine receptie. Ook daar spelen we enkele stukjes muziek.

20u00: Receptie, feestmaal en dansfeest in Ter Torre. Gelieve hiervoor in te schrijven bij Veerle tegen ten laatste zondag 20 november. Leden van het Waregems Harmonieorkest en het Jeugdorkest kunnen dit feest gratis bijwonen. Voor ouders, partners, familie en vrienden, die ook heel welkom zijn, vragen we een bijdrage van 30 euro per persoon.